top of page

1. Rekisterin pitäjä

My Fascia Oy

2. Yhteyshenkilö

Tuulia Luomala
Tuulia.luomala@myfascia.fi
+358 40 536 6853

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin henkilötietoja käytetään verkkopalvelun ylläpitäjän asiakassuhteen hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen hoitoon. Jos asiakkaan ja ylläpitäjän välillä on laskutussuhde voidaan asiakastietoja käyttää myös tähän tarkoitukseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointiviestien lähettämiseen. Asiakas voi kieltäytyä näistä viesteistä poistamalla itseltään markkinointi luvan markkinointi viestissä olevasta linkistä, verkkopalvelun omasta tilistä poistamalla markkinointi luvan, tai ottamalla yhteyttä verkkopalvelun ylläpitäjään.

Tietojen käsittelperuste perustuu palvelusopimuksen toteuttamiseen, liiketoiminnan harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

5. Tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai ne voidaan hankkia relevantilta kohdeyritykseltä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja.

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Katuosoite

 • Postinumero

 • Postitoimipaikka

 • Syntymäaika

 • Palvelukäynnit

 • Palvelukäynneistä muistioita

 • Ostohistoria

 • Suostumustiedot

 • Asiakaspalautetiedot

 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste

 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot

 • Paikkatietoja

 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot

 • Hoitamiseen liittyviä tietoja

  • Ammatti

  • Harrastukset

  • Hoitohistoria

  • Kivun määrä

  • Lapset / Synnytykset

  • Sairaudet ja lääkitykset

  • Tapaturmat

  • Vavat ja ongelmat

Järjestelmän ylläpitäjällä on myös mahdollisuus luoda toimintaansa liittyviä räätälöityjä tietokenttiä.

7. Tietojen suojaus

Verkkopalvelu on suojattu käyttäjätunnusten ja salasanojen, sekä muiden tekniikoiden avulla. Verkkopalvelun palvelimet ja tietokannat ovat suojattu salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Palvelimet sijaitsevat suomessa lukitussa ja vartioidussa tilassa.

8. Henkilötietojen siirtäminen.

Henkilötietoja voidaan siirtä alihankkijoille EU- ja ETA-maissa, sekä näiden alueiden ulkopuolelle. EU-alueen ulkopuolelle siirron perusteena ovat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn noudattaminen ja EU:n komission mallisopimukset siirrolle

9. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tiedot voidaan toimittaa asiakkaalle ihmiselle luettavassa sähköisessä muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tiedonsiirtoa varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista, tai omien tietojensa poistamista.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Pyynnöt tulee tehdä ensisijaisesti verkkopalvelun ylläpitäjälle ja sitten rekisterin pitäjälle. Pyyntöihin reagoidaan 90 päivän sisällä pyynnön saapumisesta.

11. Evästeet

Sivuilla käytetään evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sisäänkirjautuneen käyttäjän.

Jos et halua että keräämme evästeiden kautta tietoa sinusta useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden käytön estämisen. Palvelua ei voi käyttää kaikilta osin ilman evästeiden sallimista.

12. Analytiikkatyökalut

Verkkopalveluun voidaan upottaa kolmannen osapuolen, kuten Google(Analytics) ja facebookin(pixel, tykkäysnappi), työkaluja, jotka keräävät tietoa sinusta sivustolla liikkumisesta. Näitä tietoja käyetetään anonyymin kävijäkäyttäytyimisen raportointiin ja palvelun parantamiseen.

13. Linkit toisiin sivustoihin

Verkkopalveluissamme voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille sivuille. BlockWare Oy ei vastaa näiden sivujen turvallisuudesta tai kyseisten sivujen henkilötietojen käsittellyn lainmukaisuudesta.

14. Muut oikeudet

Rekisterin pitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

bottom of page